پنجشنبه 05 خرداد 1401

هماهنگی حضور دولت الکترونیک

 

 

هماهنگی حضور دولت الکترونیک در نمایشگاه الکامپ با حضور رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات جناب مهندس سید رضا موسوی